OpenX als open source software – de ontstaansgeschiedenis

Veel mensen die vandaag met OpenX werken, weten niet dat dit een programma is dat al heel lang bestaat, en een roemruchte geschiedenis kent. Een kijkje in de geschiedenisboeken.

Eerste versies sinds 1998: phpAds en phpAdsNew

OpenX is rond 1998 ontstaan als een klein projectje van de ontwikkelaar van een ander open source programma, phpMyAdmin. Dit programma is zeer bekend, het wordt op miljoenen servers ter wereld gebruikt voor het beheren van MySQL databases. De maker van phpMyAdmin, Tobias Rathschiller had een eenvoudig banner management programma nodig (we spreken nog steeds over 1998) en hij maakte daarvoor phpAds. Later is de ontwikkeling van de toen nog vrij onbekende banner manager phpAds voortgezet door onder andere Wim Godden uit Brussel en later Niels Leenheer uit Drachten. Rond 2003 was Scott Switzer, destijds werkzaam bij het bedrijf Unanimis in Londen, een zeer actieve gebruiker van phpAdsNew 2.0, zoals de software inmiddels heette.

Commercialisering rond 2003: MaxMediaManager en Openads

Scott Switzer ging binnen zijn bedrijf Unanimis verder met het ontwikkelen onder de naam Max Media Manager (MMM), eigenlijk vooral voor eigen gebruik, die overigens wel als open source gepubliceerd werd. Een paar jaar later werden MaxMediaManager en phpAdsNew weer samengevoegd, toen de afdeling van Scott zelfstandig verder ging onder de naam Openads, nog steeds vanuit Londen. Scott Switzer gaat om die reden door het leven als de ‘founder’ van Openads, inmiddels OpenX geheten. Men was namelijk gedwongen om het bedrijf en de software vrij kort na de introductie van Openads weer van naam te veranderen, omdat er een andere maker van advertentiesoftware was die vond dat deze naam te veel leek op haar software genaamd Openadstream. Om die reden werd in het vroege voorjaar van 2008 de naam OpenX gekozen.

Investeerders en verhuizing: OpenX

OpenX had inmiddels drie keer private investeerders aan boord gehaald, en bij de laatste financieringsronde in 2009 bedong een grote venture capital firma dat het bedrijf zou verhuizen van Londen naar Pasadena. Ook werd er een CEO aangesteld op voordracht van de investeerders. Het kantoor in Londen, waar de softwareontwikkeling voor een groot deel plaatsvond werd een regionaal verkoopkantoor. Enkele mensen van de Engelse vestiging verhuisden mee naar Pasadena, maar voor de meesten was geen plek meer bij OpenX. De vestiging in Polen, waar onder andere de user interface designers werkten, werd opgeheven, wat een tiental ontwikkelaars hun baan kostte. Inmiddels werken er bij OpenX vrijwel geen mensen meer van voor de verhuizing in 2009.

Een echt open source project

In de beginjaren was OpenX een echt open source project naar het voorbeeld van veel andere succesvolle open source teams zoals WordPress, Drupal, Joomla of Linux. Onder leiding van een groepje enthousiaste vrijwilligers werd de software ontwikkeld, mede op basis van bijdragen van individuele gebruikers en bedrijven. Die bijdragen bestonden uit ‘code submissions’ of uit het beschikbaar stellen van parttime of full time ontwikkelaars voor korte of langere tijd. Andere mensen droegen hun steentje bij als (beta) testers, vertalers, schrijvers van documentatie, het management van de user community en forums, enzovoort. Kortom, in alle opzichten een normaal open source project.

Open source software gemaakt door een professioneel team

Toen de ontwikkeling van de OpenX software in handen kwam van het gelijknamige bedrijf, kwam er een klein en zeer professioneel team dat in loondienst was. Geleidelijk werden de bijdragen uit de community wat ontmoedigd en later zelfs min of meer genegeerd, maar omdat er een twintigtal mensen full time aan de software werkten bleven er zeer regelmatig nieuwe versies met hele mooie nieuwe functies verschijnen. De gebruikers van de OpenX software vonden dat eigenlijk vooral heel leuk, men zou zelfs kunnen zeggen dat ze wat verwend werden. Gratis software, met zeer frequente updates, van hoge kwaliteit en met een aardig niveau van support. De meest gehoorde kritiek in die fase was zelfs dat er te vaak nieuwe versies werden uitgebracht, met telkens een upgrade project bij de gebruikende organisaties tot gevolg.

Populaire software met zeer veel gebruikers: OpenX Source

OpenX Source is tussen 2005 en vandaag zeer populair geworden in de gehele wereld, vooral ook omdat er een flink aantal lokale vertalingen van de software zijn. In 2009 gingen er al cijfers rond dat er toen meer dan 40.000 organisaties met samen meer dan 100.000 websites waren waar OpenX werd gebruikt. Nu, in 2012, is dat hoogstwaarschijnlijk een veelvoud geworden. Er is een functie in de software waarmee men zijn gebruikscijfers anoniem kan delen met de community. Deze geheel vrijwillige sharing leidt tot het indrukwekkende getal van op dit moment 2.8 miljard ad impressions per dag. Daarbij zijn de getallen van OpenX OnRamp (een gratis hosting service die draait met OpenX Source) niet een meegeteld, en ook niet de cijfers van uitgevers die deze functie hebben uitgezet. Kortom, immens populaire software, zeker wanneer men bedenkt dat het een nogal specifiek toepassingsgebied is.

About Erik Geurts - onafhankelijk OpenX Source Specialist

Erik Geurts is een zeer ervaren onafhankelijk OpenX Source specialist, OpenX Source hosting provider en plugin ontwikkelaar. Hij is sinds eind 2003 actief betrokken bij de OpenX community, onder andere als trainer en consultant. Hij is ook eigenaar van een bedrijf dat hosting van de OpenX Source software verzorgt, en daarnaast geavanceerde plugins voor OpenX Source ontwikkelt. Erik Geurts heeft als OpenX consultant gewerkt voor honderden bedrijven in tientallen landen.

OpenX Source Ad Server