Hosting overzicht augustus 2011

Totale uptime in augustus 2011 op Ad Delivery Platform 1: 99,931% (31 minuten downtime)

Totale uptime in augustus 2011 op Ad Delivery Platform 2: 99,879% (54 minuten downtime)

Totale uptime in augustus 2011 op Content Delivery Platform: 99,946% (24 minuten downtime)

In de nacht van 17 op 18 augustus deden zich rond middernacht enkele korte storingen voor aan de core switches die onze servers verbinden met het internet. Op advies van de leverancier is tussen 00:00 en 03:00 bij de betreffende switches een software downgrade uitgevoerd, wat wederom leidde tot diverse korte periodes van downtime. Deze verstoringen duurden op platform 1 in totaal 21 minuten, op platform 2 in totaal 24 minuten en op het content delivery platform in totaal 19 minuten. Tevens is van het niet-geplande urgente onderhoud gebruik gemaakt om een deel van de nieuwe 20 Gbps core switches in gebruik te nemen.

Op 19 augustus heeft zich op ad delivery platform 1 een verstoring van 1 minuut voorgedaan, net als op het content delivery platform.

Op 24 augustus heeft zich op ad delivery platform 2 een netwerkstoring van 1 minuut voorgedaan.

Op 26 augustus ontstond er om 13:51u een hardwarestoring aan de primaire loadbalancer. Nadat het netwerkverkeer automatisch was overgenomen door de secundaire loadbalancer ontstonden na enige tijd problemen met de DNS functie die op dat moment draaide op dezelfde hardware. Onze technici hebben direct een dedicated DNS server aangemaakt, inclusief een redundante secundaire DNS server. Nadat om 14.48u de primaire loadbalancer weer online was gekomen was ook de volledige netwerkcapaciteit weer bechikbaar. Gedurende de hele periode waren alle platformen trager dan gebruikelijk, en daarnaast was er op ad delivey platform 1 een aantal korte onderbrekingen van in totaal 9 minuten, op ad delivery platform 2 in totaal 29 minuten en op het content delivery platform in totaal 4 minuten.

Op dinsdag 2 augustus heeft zich kort na het middaguur een ernstig hacking-incident voorgedaan. Alhoewel dit in technische zin geen hosting-downtime heeft veroorzaakt is er toch sprake geweest van ernstige overlast voor de getroffen accounts. We hebben hier kort na het incident al een uitgebreid rapport gepubliceerd.

OpenX Source Ad Server