Hosting overzicht oktober 2010

Totale uptime in oktober 2010: 100%

In de maand oktober 2010 zijn geen verstoringen opgetreden op onze OpenX hosting-platformen.

Naar aanleiding van de reacties op de overzichten van de afgelopen maanden hebben we besloten om eventuele incidenten die geen gevolgen hebben gehad voor de bezoekers hier niet meer te vermelden.

OpenX Source Ad Server